PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE MULTIPAROWE

ZASTOSOWANIA : TELEINFORMATYKA, SIECI KOMPUTEROWE, INSTALACJE SPECJALISTYCZNE, ITP. :

Poniżej podstawowe oferowane przez nas wieloparowe skrętki komputerowe do szybkiej transmisji danych. Dostępne na zamówienie w wersjach 25, 50 lub 100-parowych.  Szczegółowe informacje na temat każdej z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

n = 25, 50 lub 100

Kabel Informacja Typ Karta katalogowa
Kategoria 3
Przewód multiparowy, nieekranowany.
UTP kat.3

Przewód multiparowy, ekranowany.
FTP kat.3

Kategoria 5
Przewód multiparowy, nieekranowany.
UTP kat.5e

Przewód multiparowy, ekranowany.
FTP kat.5