PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE MULTIPAROWE

Zastosowania : teleinformatyka, sieci komputerowe, instalacje specjalistyczne, itp. :

Poniżej podstawowe oferowane przez nas wieloparowe skrętki komputerowe do szybkiej transmisji danych. Dostępne na zamówienie w wersjach 25, 50 lub 100-parowych.  Szczegółowe informacje na temat każdej z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

Kabel Informacja Typ Karta katalogowa
Kategoria 3
U/UTP nx2x0,5 Przewód multiparowy, nieekranowany. UTP kat.3
F/UTP nx2x0,5 Przewód multiparowy, ekranowany. FTP kat.3
Kategoria 5
U/UTP nx2x0,52 Przewód multiparowy, nieekranowany. UTP kat.5e
F/UTP nx2x0,52 Przewód multiparowy, ekranowany. FTP kat.5

n = 25, 50 lub 100