Informacje techniczne

Ten rozdział zawiera informacje techniczne oraz wybrane zagadnienia dotyczące oferowanych przez nas produktów, mające na celu ich przybliżenie. Omawiamy tutaj dla przykładu promowane przez nas (od dawna) tzw. „spienienie fizyczne” polietylenu w dielektrykach kabli koncentrycznych, stosowane w zdecydowanej większości oferowanych przez nas kabli koncentrycznych (patrz „Spienienie fizyczne”). Jest to ważna cecha naszych przewodów, odróżniająca je od często jeszcze używanych kabli koncentrycznych produkowanych tradycyjną metodą spienienia chemicznego, nie zawsze brana pod uwagę przy projektowaniu i zakupie. Innym opisywanym wyróżnikiem naszych produktów jest wprowadzony przez nas system zabezpieczania kabli zewnętrznych, tzw. SASS ( Satec Aqua Stop System ). Stosujemy go do wybranych pozycji, gdzie jest wymagane wyjątkowo dobre zabezpieczenie przed trudnymi warunkami zewnętrznymi. Przedstawiamy też podstawowe informacje o naszych produktach dedykowanych do konkretnych zastosowań, takich jak CCTV, CATV, TV-SAT, WLAN. Znajdziecie Państwo tutaj również ciekawe informacje na temat kabli światłowodowych, mających coraz częściej swoje zastosowanie w różnego typu instalacjach, a będących w naszej ofercie (patrz „Światłowody”) oraz inne, pożyteczne wiadomości.