PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE INSTALACYJNE

Zastosowania : teleinformatyka, sieci komputerowe, instalacje specjalistyczne, itp. :

Poniżej podstawowe grupy oferowanych przez nas czteroparowych tzw. skrętek komputerowych do szybkiej transmisji danych. Szczegółowe informacje na temat każdej z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

KabelInformacjaTypKarta katalogowa
Kategoria 5e
U/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany.UTP 5e
F/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.FTP 5e
SF/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.SF/UTP 5e
Kategoria 6Kategoria 6Kategoria 6Kategoria 6
U/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany.UTP kat.6
F/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.FTP kat.6
SF/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.SF/UTP kat.6
Kategoria 6AKategoria 6AKategoria 6AKategoria 6A
U/UTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany.UTP kat.6A (zebra)
U/FTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.STP kat.6A
F/FTPPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.F/FTP kat.6A
Kategoria 7
S/FTP HSPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.S/FTP(PiMF) kat.7
S/FTP SSPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.S/FTP(PiMF) kat.7
Kategoria 7A
S/FTP HSPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.S/FTP(PiMF) kat.7A
S/FTP SSPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.S/FTP(PiMF) kat.7A
Kategoria 8.2Kategoria 8.2Kategoria 8.2Kategoria 8.2
S/FTP SSPrzewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.S/FTP(PiMF) kat.8.2