PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE INSTALACYJNE

ZASTOSOWANIA : TELEINFORMATYKA, SIECI KOMPUTEROWE, INSTALACJE SPECJALISTYCZNE, ITP. :

Poniżej podstawowe grupy oferowanych przez nas czteroparowych tzw. skrętek komputerowych do szybkiej transmisji danych. Szczegółowe informacje na temat każdej z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

Kabel Informacja Typ Karta katalogowa
Kategoria 5e
Przewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany.
UTP 5e

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
FTP 5e

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
SF/UTP 5e

Kategoria 6
Przewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany.
UTP kat.6

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
FTP kat.6

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
S/FTP kat.6

Kategoria 6A
Przewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany.
UTP kat.6A

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
FTP kat.6A

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
F/FTP kat.6A

Kategoria 7
Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
S/FTP(PiMF) kat.7

Kategoria 7A
Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
S/FTP(PiMF) kat.7A

Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
S/FTP(PiMF) kat.7A

Kategoria 8.2
Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany.
S/FTP(PiMF) kat.8.2