PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE INSTALACYJNE

Zastosowania : teleinformatyka, sieci komputerowe, instalacje specjalistyczne, itp. :

Poniżej podstawowe grupy oferowanych przez nas czteroparowych tzw. skrętek komputerowych do szybkiej transmisji danych. Szczegółowe informacje na temat każdej z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

Kabel Informacja Typ Karta katalogowa
Kategoria 5e
U/UTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany. UTP 5e
F/UTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. FTP 5e
SF/UTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. SF/UTP 5e
Kategoria 6
U/UTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany. UTP kat.6
F/UTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. FTP kat.6
S/FTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. S/FTP kat.6
Kategoria 6A
U/UTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, nieekranowany. UTP kat.6A
U/FTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. FTP kat.6A
F/FTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. F/FTP kat.6A
Kategoria 7
S/FTP Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. S/FTP(PiMF) kat.7
Kategoria 7A
S/FTP HS Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. S/FTP(PiMF) kat.7A
S/FTP SS Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. S/FTP(PiMF) kat.7A
Kategoria 8.2
S/FTP SS Przewód wewnętrzny, instalacyjny, ekranowany. S/FTP(PiMF) kat.8.2