Przewody CATV, HFC, SMATV itp.

 

Telewizja kablowa jest to system, w którym programy telewizyjne doprowadza się do abonentów drogą przewodową. CATV (Community Antenna Television, ostatnio częściej używane Community Access Television) – telewizja znana powszechniej jako telewizja kablowa, w dzisiejszych czasach dostarcza nie tylko pulę kanałów telewizyjnych, ale dostęp do internetu, transmisji telefonicznych czy możliwość przekazu np. obrazu z kamer monitorujących. Na obecną chwilę są to najczęściej sieci hybrydowe ( Hybrid Fibre-Coaxial – HFC ) wykorzystujące jednocześnie medium światłowodowe plus kilka typów przewodów koncentrycznych 75Ω ( np. RG-6, RG-11 itd.). SMATV ( Satellite Master Antenna Television ) polega na zbiorowym dostarczeniu sygnałów ( telewizyjnego i satelitarnego ) z jednej lub kilku anten dla wielu odbiorców. Aby można było realizować wszystkie wcześniej wymienione funkcje a także zapewnić niezawodność sieci, niezbędny jest dobór odpowiedniego sprzętu, w tym także kabli o odpowiednich parametrach i jakości. Dotyczy to zarówno przewodów koncentrycznych jak i światłowodowych.

 

Oferta naszej firmy zawiera pełną gamę konkurencyjnych cenowo, wysokiej jakości przewodów i światłowodów do wykorzystania w nowoczesnych, szerokopasmowych sieciach telewizji kablowej oraz innych tym podobnych instalacji. Wszystkie nasze przewody dedykowane dla „mieszkaniówki” ( budynków zbiorowego zamieszkania ) spełniają wymogi rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie “warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT. Dodatkowo trzeba zaznaczyć że dielektryki naszych kabli koncentrycznych są spienione fizycznie, co daje gwarancję stałości parametrów i zadawalającego użytkowania instalacji przez wiele lat ( o zaletach tego rodzaju spienienia polietylenu w dielektryku kabla czytaj w rozdziale „Spienienie fizyczne”). Poniżej przykłady naszych przewodów dedykowanych do wyżej wymienionych zastosowań.

 • CTF 81 Trishield ……………………… żyła wewnętrzna 0,81mm,  typ RG-59
 • CTF 100 Digital ……………………….. żyła wewnętrzna 1,02 mm,  typ RG-6
 • CTF 100 Tri-shield …………………… żyła wewnętrzna 1,02 mm,  typ RG-6
 • CTF 100 Duplex ………………………. żyła wewnętrzna 1,02 mm,  podwójny typu 2xRG-6
 • CTF 100 Outdoor PE+żel …………. żyła wewnętrzna 1,02 mm,  typ RG-6 żelowany
 • CTF 113 Digital ……………………….. żyła wewnętrzna 1,13 mm,  typ RG-6
 • CTF 113 Tri-shield …………………… żyła wewnętrzna 1,13 mm,  typ RG-6
 • CTF 113 Outdoor PE+żel ………….. żyła wewnętrzna 1,13 mm,  typ RG-6 żelowany
 • CTF 167 Trishield ………………..….. żyła wewnętrzna 1,63 mm,  typ RG-11 suchy i żelowany
 • COAX 100 RED Cu  …………………. żyła wewnętrzna 1,02 mm,  typ RG-6
 • COAX 113 RED Cu …………………… żyła wewnętrzna 1,13 mm,  typ RG-6
 • COAX 6 CT 17 …………………………. żyła wewnętrzna 1,7 mm,  typ RG-11, magistralny Cu
 • COAX 4 CT 22 …………………………. żyła wewnętrzna 2,2 mm,  magistralny Cu
 • COAX 3 CT 33 …………………………. żyła wewnętrzna 3,3 mm,  magistralny Cu
 • QR 540 ……………………………………. żyła wewnętrzna 3,15 mm,  magistralny Al
 • QR 860 ……………………………………. żyła wewnętrzna 5,16 mm,  magistralny Al
 • Kable światłowodowe ………………… wszystkie typy

W naszej ofercie, oprócz wymienionych powyżej, znajduje się więcej kabli i przewodów ( np. przewody z linką nośną, inne wersje kabli typu RG-59,  RG-6 czy miniaturowy koncentryk R-41 o średnicy zewnętrznej 3,1 mm ! ). Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przewodów można znaleźć w rozdziale „Produkty” / „Katalog produktów”  /  „Przewody koncentryczne 75 OHM”.