Przewody do CCTV

 

Instalacje telewizji dozorowej CCTV ( Closed Circuit TeleVision – telewizja w układzie zamkniętym – w polskiej terminologii stanowi ona część zastosowań telewizji użytkowej związany z monitoringiem i zabezpieczaniem osób i mienia )  w sposób szczególny wymagają stosowania urządzeń o odpowiednich parametrach, pozwalających w każdych warunkach sprostać powierzonym im zadaniom. Urządzenia o zbyt słabych parametrach mogą w niektórych, niekorzystnych sytuacjach, stwarzać zagrożenie mienia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Zastosowanie jednego elementu o gorszych parametrach obniża możliwości całego systemu. W trakcie projektowania rozległych instalacji szczególną uwagę trzeba zwrócić na nieusuwalne w przyszłości zniekształcenia obrazu związane z transmisją sygnału kablem. W związku z tym polecamy stosowanie dobrych, przystosowanych do takich instalacji przewodów. Nasza oferta zawiera całą serię sprawdzonych i odpowiednio skonstruowanych tego typu produktów. Zastosowanie takich kabli pozwala na to, iż nie obserwuje się zaszumienia transmisji na odległościach do 300-400m, a nawet do 600m w przypadku użycia CTF-113 Digital. Można oczywiście stosować wzmacniacze, ale podnosi to koszt a dodatkowo potencjalnie naraża nas na ich ewentualne awarie. Kamery kolorowe są bardziej wrażliwe na  wydłużanie odległości transmisji przewodem, a jego maksymalna długość silnie zależy od jego jakości. Przesyłanie sygnału na odległości powyżej 1 km należy realizować już przy pomocy kabli światłowodowych. Skrętki komputerowe zaleca się stosować w zakresie 10 – 70 metrów ( większe odległości możemy uzyskać stosując transformatory video ). Przewód koncentryczny jest bardziej odporny na zakłócenia, skrętkę powinno się instalować tylko w razie konieczności. Sygnał z kamery można jeszcze przesyłać np. jako falę radiową, ale nie jest to polecany sposób. Bardzo wygodne jest stosowanie kabli koncentrycznych zintegrowanych z żyłami zasilającymi, takich jak seria YAp , HD-YAp. Bezpośrednio w ziemi można układać kable w PE dodatkowo żelowane, takie jak seria XAp lub CTF Outdoor. W przypadku konieczności użycia bardzo cienkiego przewodu ( np. gdy chcemy ukryć koncentryk ze względów estetycznych lub innych ) na krótszych dystansach polecamy minicoax CCTV-R 41 ( śr. zew 3,1 mm !!! ). Występuje również wersja tego kabla z zasilaniem (mini-YAp).

Sygnał z kamer może być transmitowany w postaci analogowej lub cyfrowej. Analogowy zawiera się w paśmie od 50 Hz do kilku MHz . W telewizji użytkowej do jego przekazu dotychczas najczęściej stosuje się przewody współosiowe o impedancji falowej 75 ohm. Poniżej załączono listę takich kabli przystosowanych do pracy w instalacjach CCTV. Dla przesyłu cyfrowego o możliwości transmisji decyduje przepływność  ( mówi ona ile bitów danych można przesłać w ciągu jednej sekundy ). Kabel koncentryczny zapewnia transmisję z przepływnością rzędu 600 Mb/s, nowoczesne skrętki kat.5 do 100 Mb/s, w kablach światłowodowych prędkość ta dochodzi aż do 10 Gb/s. Dla porównania kolorowa kamera generuje strumień informacji ok. 160 Mb/s ( po kompresji może on się zmniejszyć kilkudziesięciokrotnie ). Transmisja kablem światłowodowym ze względu na praktyczny brak tłumienia oraz niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne i brak emisji energii na zewnątrz kabla stanowi idealne rozwiązanie przy długich dystansach. Jej zastosowanie w telewizji przemysłowej ogranicza jednak kosztowne jeszcze stosowanie niezbędnych konwerterów zamieniających sygnał elektryczny na optyczny. Kable światłowodowe sprawdzają się oczywiście również znakomicie w transmisjach cyfrowych. Więcej na temat światłowodów można znaleźć w rozdziale  „Informacje techniczne” / „Światłowody”. Poniżej podajemy przykłady naszych kabli polecanych do CCTV .

 • CCTV – R 41 ……………………………..współosiowy, żyła wew. 0,41mm, minicoax
 • CCTV – R 59 ……………………………. współosiowy, żyła wew. 0,59mm, typ RG-59
 • YAp 75-0,59/3,7+2×0,5 ……………. współosiowy, żyła wew. 0,59mm + zasilanie 2×0,5
 • YAp 75-0,59/3,7+2×1,0 ……………..współosiowy, żyła wew. 0,59mm + zasilanie 2×1,0
 • Shotgun RG-59 + 2×0,75 ……………współosiowy, żyła wew. 0,59mm + zasilanie 2×0,75 w super cenie
 • HD-YAp 75-0,81/3,7+2×0,5 ……….współosiowy, żyła wew. 0,81mm + zasilanie 2×0,5
 • Mini-YAp 75-0,41/1,9+2×0,5 ……..współosiowy, żyła wew. 0,41mm + zasilanie 2×0,5
 • XAp 75-0,59/3,7+2×0,5 ……………. współosiowy w, żyła wew. 0,59mm + zasilanie 2×0,5 żelowany w PE
 • XAp 75-0,59/3,7+2×1,0 ……………..współosiowy w, żyła wew. 0,59mm + zasilanie 2×1,0 żelowany w PE
 • CTF 100 Digital ………………………..współosiowy, żyła wew. 1,02 mm, typ RG-6
 • CTF 113 Digital …………………………współosiowy, żyła wew. 1,13 mm, typ RG-6
 • CTF 100 Outdoor ……………………..współosiowy, żyła wew. 1,02 mm, typ RG-6  żelowany w PE
 • CTF 113 Outdoor ………………………współosiowy, żyła wew. 1,13 mm, typ RG-6  żelowany w PE
 • CTF 167 Tri-shield ………………..….współosiowy, żyła wew. 1,63 mm, typ RG-11  żelowany w PE
 • SAT 1,15 LN ……………………………..współosiowy, żyła wew. 1,15 mm, typ RG-6  żelowany w PE, z linką nośną
 • UTP, FTP kat.5e, kat.6 ………………skrętka teleinformatyczna, wewnętrzna, zewnętrzna, z linką nośną
 • Kable światłowodowe ………………. wszystkie typy zewnętrzne i wewnętrzne

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przewodów można znaleźć w rozdziale „Produkty” / „Katalog produktów” / „Przewody do CCTV”. Karty katalogowe innych kabli są umieszczone w rozdziale „Produkty” / „Katalog produktów” / „Przewody koncentryczne 75 OHM”„Teleinformatyczne” oraz „Światłowody”. Nasza oferta zawiera także inne przewody, znajdujące zastosowanie np. w systemach alarmowych i tym podobnych. Przykładem mogą być następujące:

 • YTDY …………………………………. montażowy do systemów alarmowych i domofonowych
 • XSTDYz ……………………………… do systemów alarmowych i domofonowych, żelowany w PE
 • YnTKSY ……………………………… do systemów przeciwpożarowych

Więcej informacji na temat tych produktów w można znaleźć w rozdziałach „Produkty” / „Katalog produktów” .