PRZEWODY NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ( KONCENTRYCZNE 75 OHM ) DO CCTV

Zastosowania : telewizja przemysłowa, użytkowa i obserwacyjna, ochrona, monitoring ( CCTV itp. ) :

Poniżej podstawowe oferowane przez nas przewody nierozprzestrzeniające ognia (75 ohm) do CCTV. Szczegółowe informacje na temat każdego z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF  lub w rozdziale „produkty”.

Kabel Informacja Typ Karta katalogowa
COAX 11 AD 08S żyła wewnętrzna Cu 0,8 mm, typ RG-59, FRNC
COAX 10 AD 10S żyła wewnętrzna Cu 1,0 mm, typ RG-6, FRNC
CTF-113 LSOH żyła wewnętrzna Cu 1,13 mm, typ RG-6, LSOH
YAp RG-59 + 2x0,75 LSOH żyła wewnętrzna Cu 0,81 mm + zasilanie 2x0,75 typ RG-59, ósemkowy, LSOH
YAp RG-59 + 2x1,0 LSOH żyła wewnętrzna Cu 0,59 mm + zasilanie 2x1,0 typ RG-59, ósemkowy, LSOH