PRZEWODY KONCENTRYCZNE 75 OHM DLA MIESZKANIÓWKI SPEŁNIAJĄCE WYMOGI MTBiGM*.

Zastosowania : telewizja kablowa, satelitarna, naziemna, przemysłowa oraz podobne ( CATV, SMATV, HFC, TV-SAT, RTV, CCTV itd. ) :

* MTBiGM - Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Poniżej podstawowe oferowane przez nas przewody 75 ohm dedykowane dla budownictwa wielorodzinnego (mieszkaniówki) spełniające wymogi rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( MTBiGM ) w sprawie “warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT. Szczegółowe informacje na temat każdego z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

Kabel InformacjaTypKarta katalogowa
CTF-100 Digitalżyła wewnętrzna Cu 1,02 mmtyp RG-6
CTF-100 Tri-shieldżyła wewnętrzna Cu 1,02 mmtyp RG-6
CTF-100 Duplexżyła wewnętrzna Cu 1,02 mm ( x 2 )typ 2 x RG-6
CTF-100 Outdoorżyła wewnętrzna Cu 1,02 mmtyp RG-6
CTF-113 Digitalżyła wewnętrzna Cu 1,13 mmtyp RG-6
CTF-113 Tri-shieldżyła wewnętrzna Cu 1,13 mmtyp RG-6
CTF-113 Outdoorżyła wewnętrzna Cu 1,13 mmtyp RG-6
COAX 100 RED Cu żyła wewnętrzna Cu 1,0 mmtyp RG-6
COAX 113 RED Cużyła wewnętrzna Cu 1,13 mmtyp RG-6