PRZEWODY KONCENTRYCZNE 75 OHM DLA MIESZKANIÓWKI SPEŁNIAJĄCE WYMOGI MTBiGM*.

ZASTOSOWANIA : TELEWIZJA KABLOWA, SATELITARNA, NAZIEMNA, PRZEMYSŁOWA ORAZ PODOBNE ( CATV, SMATV, HFC, TV-SAT, RTV, CCTV ITD. ) :

 

* MTBIGM – MINISTERSTWA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Poniżej podstawowe oferowane przez nas przewody 75 ohm dedykowane dla budownictwa wielorodzinnego (mieszkaniówki) spełniające wymogi rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( MTBiGM ) w sprawie “warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT. Szczegółowe informacje na temat każdego z nich można znaleźć w kartach katalogowych zamieszczone w postaci plików PDF lub w rozdziale „produkty”.

Kabel Informacja Typ Karta katalogowa
żyła wewnętrzna Cu 1,02 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,02 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,02 mm ( x 2 )
typ 2 x RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,02 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,13 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,13 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,13 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,0 mm
typ RG-6

żyła wewnętrzna Cu 1,13 mm
typ RG-6